Yağlıdere ilçesi ile Üçtepe beldesinde kurban bayramı dolayısıyla ilçede kurban satış alanı,kurban kesim alanları,Belediye Başkanlığı,Müftülük,İlçe Tarım Hayvancılık Müdürlüğü,İlçe Sağlık Müdürlüğünün görev ve yetki alanları belli oldu.

Yağlıdere ilçesi ile Üçtepe beldesinde kurban bayramı dolayısıyla ilçede kurban satış alanı,kurban kesim alanları,Belediye Başkanlığı,Müftülük,İlçe Tarım Hayvancılık Müdürlüğü,İlçe Sağlık Müdürlüğünün görev ve yetki alanları belli oldu.

Kurban Bayramı öncesi Kaymakamlık toplantı salonunda Kaymakam Vekili Burak Baykut ÖZ'in başkanlığında yapılan toplantıda , aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1_ Kurban satış ve kesim yeri olarak tespit edilen ve aşağıda belinilen yerler din görevlileri tarafindan camilerde cemaate, ayrrca belediye tarafindan ses yayın clhaz|arıyla halka duyurulacaktır.

2- Kurban Satış Yerleri: a. İlçe Merkezinde; Eski İlçe Emniyet Amirliği yanındaki boş alanın,

b. Üçtepe Beldesinde ise; Belediye Hayvan Pazarrnın kurbanlık hayvan satış yeri o larak belirlenmesine,

 Kurban Hayvan Kesim Yerleri: a. General Bahtiyar AYDIN Bulvarındaki Eski Belediye Mezbahanesine ait boş alanın,

 b. İmam Hatip Ortaokulu ile Fiskobirlik deposu yanındaki boş a|an,

c. Yüksekokul İnşaatı yanındaki boş alanın,

d. Üçtepe Beldesinde ise; Üçtepe Belediye Mezbahanesinin kurban kesim yeri olarak belirlenmesine,

3- Kesim yerlerine kesimden önce belediye tarafından çöp konteynırları konulacaktır.

 4-Belediye tarafindan kurban kesim yerleri tabela ile gösterilecek ve kasap bulundurulacaktır.

S-Kurban satış ve kesim yerleri dışındaki (cadde,sokak vb.) yerlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

Ancak Bahçeli, müstakil yerleri olan vatandaş|arımız gerekli tedbirleri almak şartıyla kurbanlannı kesebilecektir.

6- Kurban kesim yerlerinde tedbir açısından 07.30-18.00 saatleri arasında sürekli ekip bulundurulacaktır.

7-2019 Yılına ait kurban kesim fiyatları, Büyükbaş : 200.00 TL. Küçükbaş : 80.00 TL.

 8-Belediyenin kurban kesim yerlerinde olması gereken ve aşağıda belirti]en sıhhi ve teknik şartların yerine getirilmesi, ı ,, ı ' ,' \

ı a) Kullanılacak tüm makine ve ekipman'ın (bıçak, şok aleti, kanoalaf, palaskalar, masalar vb.) temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.

 iİ b) Kesim soffası oluşan atık ve atıkların çevre ve toplum sağlığlna zarar vermeyecek şeki l de depo lanm a|ı, iza|esini sağl ayac ak tedb irler al ınmal ıdır.

c) Kesim soffasl ortaya çıkan kanın toplanmasl ve tahliyesi için.tÖdbirlei alınmalıdır. ç) Kesim yerlerinde veteriner hekim bulundurulmalı, kesim yapacak kösİplar ehil olmalıdır.

d) Kesim yerlerinde hayvan refahına dönük gerekli tedbirler alınmalıdır.

 e) Kesim yerlerinde (su, tuvalet, kapalı oturma yeri vb.) sosyal ihtiyaçların karşı lanacağı yerler hazırlanmalıdır.

f) Biriken gübre, çöp sakatat ile diğer atıkların günlük olarak çevreye zarar vermeyecek şekilde üstü kapalı bir şekilde toplanarak usulüne uygun bir şekilde bertaraf edilmelidir.

Kurban olacak hayvanların vasıflarının vatandaşlara anlatılması ve kurban kesiminin dini esaslara uygun olarak sağlanması. (İlçe Muftuluğü)

 7 Kurban Kesim yerlerinde din görevlisi bulundurulması İlçe Müftülüğü

3 Kurban satış yerlerinin "insan, çevre sağlığı ve güvenliği ile hayvan haklarına değer verilerek effafı branda ile çewili üsti,i kapalı satıcı, alıcı ve diğer vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şeki lde hazırlanmasl." Belediye Başkanlığı

 4 Kurban kesim yerlerinin dezenfekte edilebilir zemininde su biriktirmeyen hijyenik şartlara uygun, vatandaşlann sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak bir şekilde düzenlenmesi. Belediye Başkan[ığı

5 Kurbanların iç organları ve diğer atık maddelerinin çöpe veya sokağa atılmasının önlenmesi ve çukurlar kazılarak gömülmesi. Belediye Başkanlığı

6 Kurban kesim hizmetleri ve Kurban Kesim Yerlerinin (Mezbahane) ile ilgili bilgilerin vatandaşlara hoparlör ilanı ile uygun aralıklarla duyurulması. Belediye Başkanlığı

7 Kurban kesim bedeli; büyük baş 200,00 TL - kilçük baş 80,00 TL. olarak belirlenmesi. Belediye Başkanlığı

8 Çevre sağlığı koşullarına uyulup uyulmadığınuı denetlenmesi. llçe Sağlık Müdürtüğü

 9 Acil durumlar için bir sağlık ekibinin bulundurulması. llçe Sağlık Müdürlüğü

l0 Kesim yerlerinde bir veteriner hekimin bulundurulması İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

 1l Satışa sunulan hayvanların İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce veteriner kontrolünün yapılması. İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

12 Kurban kesim yerlerinde güvenlik tedbirlerinin alınması. llçe Emniyet Amirliği l3 Büyükbaş hayvanların kulak küpe numaralarrnın yazılarak İlçe Tarım Müdtlrlüğüne teslim edilmesi;

a)[lçe Merkezinde b)Mahallelerde c) Köylerde Belediye Başkanlığı, Mahalle ve Köy Muhtarlıkları

Bu hizmetlerin vatandaşlarımıza verilmesine, maddelerde belirtilen görevlerin ilgili kurumlarca takip edilip yerine getirilmesi oy birliği ile karar verilmiştir.

FATİH AYTEKİN ÖZDEMİR

 

 

GALERİ


 

HABER YORUMLARI

Bu habere Henüz Yorum yapılmamış. İlk sen yorum yap..

YORUM YAPINIZ

* Yorumlarınız kontrol edildikten sonra yayımlanacaktır