Kısaca "Yağlıdere ve Köyleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği" hakkında

KURULUŞ

1989 Yılında Umutbükü köyünden Sayın Halil KÜTÜK, İstanbul’da bulunan meslek sahibi Yağlıdere’lileri bir araya getirmek için çalışmalar başlatır. Öncelikle Yağlıdere’lilerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde araştırmalar yapar. Oralarda yaşayanlara, bu bölgede sevilen, sayılan, sözüne güvenilen kişiler kimlerdir? diye sorar. Aslında Umutbükü köyünden olup, sonradan Kaşdibi köyüne taşınan Sayın Nuh ÇİÇEK ile ismini aldığı kişilere gider. Yağlıdere’liler adına bir dernek kurmak istediğini, bu işin yükünü çekmeye talip olduğunu ama yönetimlerde o kişilerin bulunmasını teklif eder. Aldığı cevaplar “Çocuklar siz kurun, biz gerekli desteği veririz” olur.

1990 Yılında Halil KÜTÜK, Muammer BIYIK, Nuh ÇİÇEK, Vedat TÜRK, Süleyman KÜTÜK, Halil ODABAŞ ve Avni ÇATAL’ın kurucu olmalarına karar verilir, evraklar hazırlanarak, emniyete sunulur. Emniyet’ten alınan alındı belgesi ile Yağlıdere ve Köyleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği resmen kurulmuş olur.

Sayın Muammer BIYIK’ın yazıhanesinin adresine kurulan dernek daha sonra Okmeydanı, Talatpaşa Mahallesi’nde ilk lokal yerini açar. Yaklaşık 1,5 sene burada faaliyet gösteren dernek, 1993 Yılında, Zeytinburnu, Veliefendi Mahallesi 75. Sokak’ta bir yer kiralar. Çok güzel bir şekilde hazırlanan dernek merkezi çok sayıda insanın katılımı ile muhteşem bir açılış yapar. Yaklaşık sene kadar burada kalınır. 1996 Yılında halen faaliyette bulunduğu Seyitnizam Mahallesi, Seyitnizam Cad. No. 56/A Zeytinburnu adresindeki yer yine Sayın Muammer BIYIK’ın yardımları ile kiralanır.

DERNEĞİN AMAÇLARI

Kuruluş Tüzüğü’nde de belirtildiği üzere derneğin amacı, Yağlıderelileri bir araya getirmek, birlik ve beraberliği sağlamak. Muhtaç durumda bulunan, hasta olan, maddi durumu iyi olmadığından okuyamayan talebelerin yanında olmak onlara maddi, manevi destekte bulunmaktır.

YAPILAN FAALİYETLER

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, Yağlıdere ve Köyleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, kurulduğu günden 1989 yılına kadar, çok farklı alanlarda faaliyetleri gerçekleştirmiş, bu farklılığından dolayı, özellikle Giresun Dernekçiliğinde farklı bir yer edinmiştir. Derneğin bu noktalara gelmesinde dernek üyelerinin, yönetim kurul üyelerinin ve özellikle Başkan Halil KÜTÜK’ün gayretleri asla unutulamaz. İşte ana hatları ile yapılan faaliyetler hakkında bilgiler;
Derneğin kuruluşu ile ilgili tüm evraklar ve kanuni defterler hazırlanarak, kuruluş gerçekleştirildi.
Derneğin ihtiyacı olan tüm demirbaşlar temin edildi.
1991 Yılından sonra her sene “Otçu Göçü Kır Gezisi’ düzenlendi. Otçu Göçü geleneği İstanbul’daki Yağlıdereliler arasında da yaşatılmaya başlandı. Daha sonraki yıllarda “OTÇU GÖÇÜ GEZİSİ” İstanbul’da marka haline geldi.
1991 – 1994 yıllara arasında her sene derneğin tanıtımını amaçlayan geceler düzenlendi. O günlerin şartlarında başka dernekler 250.000,- / 300.000,- TL.sına gece bileti satarak, Erkan Ocaklı, İbrahim Can, Mehmet Sırrı Öztürk gibi sanatçılarımızı gecelerine davet ederken, biz sadece 60.000,- TL.sına bilet satarak, aynı sanatçılarımıza konserler verdirildi. Hasan Polat (vefat etti), Aydoğan Yılmaz ve bazı sanatçılarımız ilk defa bizim gecelerimizde sahne aldılar. Sayın Hüseyin Bıçak, İstanbul’da ilk defa Yağlıdereliler Derneği’nin gecesinde sahne aldı, İlk televizyon programına (TGRT-İstanbul’daki Anadolu programı) Halil Kütük tarafından çıkarıldı.
1992 Yılından başlamak üzere Üniversiteyi kazanan Yağlıdereli öğrencilere zengin-fakir ayrımı yapılmaksızın burslar verildi.
1992 Yılından başlamak üzere Yağlıdere ilçemize bağlı köylerimizdeki fakirler tespit edilerek, onlara Ramazan aylarında Gıda Yardımları yapılması sağlandı.
1992 Yılından başlamak üzere Yardıma muhtaç, hasta, özürlü hemşehrilerimize yiyecek ve giyecek yardımları yapıldı.
1992 Yılından başlamak üzere hemşehrilerimizin düğün ve nişan gibi davetlerine iştirak edildi, cenazesi olanlara taziyelere gidildi.
1994 Yılında “Yağlıdere’nin Sesi, Camiyanı” Dergisi yayın hayatına kondu, her üç ayda bir düzenli olarak yayınlanması sağlandı. Bu dergi ilçemizin sesi olarak birçok mevkilere ve makamlara, Amerika’daki hemşehrilerimize kadar ulaştırıldı.
10-Özellikle 1995 – 1998 yılları arasında birçok radyo ve televizyonda programlar yapılarak, Yağlıdere ilçemizin tanıtımı olağanüstü bir şekilde gerçekleştirildi.
11-Yağlıdere ve Kozbükü Sağlık Ocakları’nın ihtiyacı olan tıbbi cihazlar tespit edilerek, Derneğimizin, Amerika’daki hemşehrilerimizin ve Zeytinburnu (eski) Belediye Başkanımız Sayın Dr. Adil Emecan’ın destekleri ile bu cihazlar alınarak, Derneğimizin kurucusu Halil Kütük ve Dr. Adil Emecan tarafından bizzat teslim edildi.
12-İlçemizin tanıtımı amacı ile her sene takvim, kalem, çakmak, adres etiketi gibi malzemeler bastırılarak dağıtılmıştır.
13-Her sene Ramazan aylarında dernek üyelerimize iftar yemekleri verilmiştir.
14-İstanbul’un 18 ayrı yerinde Bölge Temsilcilikleri kurularak, bütün Yağlıdereli hemşehrilerimize ulaşmaya çalışılmıştır.
15-Yağlıdere-Kozbükü-Çakrak Gurup Yolu ile ilgili ciddi çalışmalar, resmi makamlar ile yazışmalar yapılmış, raporlar hazırlanmış ve bu yolun bugünkü haline gelmesine önemli katkılarda bulunulmuştur.
16-1990 – 1998 Yılları arasında yaklaşık 100 hemşehrimiz işe yerleştirilmiştir.
17-Hemşehrilerimizin Yerel yönetimler ve Hastaneler başta olmak üzere resmi dairelerdeki problemlerinin çözümüne yardımcı olunmuştur.
18-Derneğimizin faaliyetleri Giresun Dergisi başta olmak üzere birçok radyo, televizyon ve gazeteye haber yapılarak yerel ve ulusal basında yayınlanmıştır.
19-Giresun ilimiz ile ilgili olmak üzere diğer sosyal kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılan çalışmalarda hep ön saflarda yer alınmış, buralarda etkin görevler üstlenilmiştir. Yağlıdere Derneği Başkanı Halil Kütük’ün 1992-1998 yılları arasında “Giresun Dernekleri Koordinatör Yardımcılığı’ görevine getirilmesi gibi.
20-Gerek kamu kurum ve kuruluşları, gerekse özel sektörde görevli üst düzey Yağlıdereli yöneticiler tespit edilerek, birbirleriyle tanışmaları, derneğimizin çatısı altında toplanmaları hususunda önemli gayretler gösterilmiştir.
21-Dernek Yönetim Kurulu Toplantıları her hafta aksatılmadan ciddi bir şekilde gerçekleştirilmiş, Bölge Toplantıları ve Genişletilmiş toplantılar yapılarak, yönetime katılım ve fikir üretilmesi hususunda önemli mesafeler alınmıştır.
22-1998 Yılı sonuna gelindiğinde Halil Kütük yönetimindeki Yağlıdere ve Köyleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği çok önemli varlıkları yeni yönetime devretmiştir.

Yukarıda yazılı hususlar dışında belki de unutulan çok önemli faaliyetler gerçekleştirildi. İşte Yağlıdere ilçemizin tanıtımında alınan mesafe ile ilgili Kurucu Başkanımız Sayın Halil Kütük’ün bir anısı “Dernek kurma çalışmalarım esnasında bir hemşehrimizle karşılaştım, Giresun’un neresinden olduğunu sordum Alucra’lıyım dedi, o da bana sordu, ben de Yağlıdereliyim, dedim. Gözlerime bakarak Yağlıdere neresi? diye sormuştu”. İşte gelinen noktada Yağlıdere’mizi değil Alucralılara, bütün Türkiye’ye derneğimiz sayesinde, özellikle Amerika’lılar ise orada çalışan hemşehrilerimiz sayesinde tanımaktadır.

DERNEĞİMİZDE BAŞKANLIK YAPAN HEMŞEHRİLERİMİZ
Halil KÜTÜK – Kurucu Başkan 1990 – 1998

1989 Yılında başlattığı “Yağlıdere ve Köyleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği”nin kuruluş çalışmalarını Mart 1990’da tamamladı. 1990-1998 yılları arasında Derneğin Başkanlığı’nı yürüttü. Yağlıdere’nin Sesi, Camiyanı Dergisi’nin yayın hayatına başlamasını sağladı. Dernek Başkanlığı döneminde, toplumda ses getirici çok önemli faaliyetlere imza attı.
Yapılan çalışmaların tüm Yağlıderelilerin, Bölge temsilcilerinin, Dernek Yönetim Kurulu üyelerinin ortak eseri olduğunu her vesile ile ifade etti. Başarıya müştereken ulaşılırsa bunun hazzını herkesin yaşayacağını, çalışma şevkinin artacağını ve topluma çok daha iyi hizmetlerin verilebileceğine inandı. Yağlıdere ilçemize ve Yağlıderelilere yönelik hizmetleri unutulamayacak olan Sayın Halil Kütük’e şükranlarımızı sunuyoruz.
Av. Fahri BİÇER – Mayıs 1998 – Ekim 1999

Mayıs 1998’de Yağlıdere ve Köyleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin Başkanlığı’na getirilen Av. Fahri Biçer, başkanlık yaptığı süre içinde önceden uygulamaya konulan faaliyetlerin sürdürülmesini sağladı. Önceki yönetimlerde de Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Biçer, kendisinden sonra göreve gelen arkadaşlara da sürekli yardımcı olmaya çalıştı.
Kendisine, insanlarımıza yönelik hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, her zaman derneğin çalışmalarına katkılarının süreceğine inanıyoruz.

Metin KURUCA : Ekim 1999 –

Uzun yıllar Amerika’da çalışan hemşehrimiz Sayın Metin Kuruca, 1999 Ekim ayında yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında derneğimizin başkanlığına seçilmiştir. Kısa sürede dernek yönetimine adapte olan hemşehrimiz hizmetlerin devam ettirilmesi noktasında gayret sarfetmektedir.

DERNEĞİMİZDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YAPAN HEMŞEHRİLERİMİZ

KURUCU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ : Halil Kütük, Muammer Bıyık, Nuh Çiçek, Vedat Türk, Avni Çatal, Süleyman Kütük, Halil Odabaş

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YAPANLAR : Halil Kütük, Muammer Bıyık, Nuh Çiçek, Osman Ayaz, Fahri Biçer, Vedat Türk, Avni Çatal, Süleyman Kütük, Halil Odabaş, Esat Erol, Ali Faik Biçer, Nazım Karaman, Ali Erol, İzzet Yağlıdere, Süleyman Durdu, Nazmi Kaya, Ahmet Demiray, Murat Aydın, Necati Bölük, Mustafa Çakır, Akın Bebek, Ferhat Ceylan, Mustafa Maraş, Harun Gargun, Sabri Özer, Mehmet Günaydın.

Madde ve Manevi katkıları ile derneğimizin yücelmesine vesile olan bu arkadaşlarımızı, Yağlıdereliler adına tebrik ediyor, işlerinde başarılar, hayatlarında mutluluklar diliyoruz.