Hayat akışkan ve devamlı bir nehir gibidir. Doğum, bebeklik, çocukluk, gençlik, olgunluk, yaşlılık, ölüm, diriliş, hesap cennet veya cehennem bu yolculuğun istikametidir.
Paylaşmayı Unutma!