Dini anlamda ahlaka ve adaba dair yazılar yazan eski âlimler, insanların dünya ve ahiret huzuru için sahip olmaları gereken en önemli değerlerden birisi olarak kanaatkâr olmayı ifade etmişlerdir. Kanaatkârlık; Dünya’ya aşırı bağlanmamak, kişinin hırs ve tutkularının esiri olmayıp Allah’ın kendisine vermiş olduğu nimetlere şükretmesi ve her ne durumda olursa olsun varlıkta da yoklukta da Allah’ın taksimine rıza göstermesidir. Kanaatkârlık çok önemli bir erdemdir.
Paylaşmayı Unutma!